Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki sorumluluk sigortası bazı meslek gruplarında faaliyet gösterenlerin faaliyetleri esnasında 3. kişilere zarar verme ihtimaline karşılık bu riskleri teminat altına alan özel bir sigorta çeşididir. Çeşitli odalara, mesleki birliklere ve dernek gibi yerlere kayıtlı kişilerin işlerini yaptıkları esnada ortaya çıkan zararlar karşısındaki sorumluluğunu hafifletmeyi amaçlayan bu poliçe ile zarar sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.

Ülkemizde özellikle doktorlar ve avukatlar tarafından yaptırılan bu sigorta, mesleki faaliyetleri esnasında ve bu sebeple 3.kişilere zarar verme riski olan mali müşavir, mimar, mühendis ve serbest meslek sahipleri gibi çok çeşitli meslek grubundan insanın yaptırabileceği bir sigortadır. Mesleki sorumluluk sigortası ile beklenmedik risklerin gerçekleşmesi halinde zararların tazmini sağlanarak meslek erbabının yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

Bazı meslekler özel uzmanlık gerektirir. Bazıları ise işin doğal gereği olarak 3.kişilere zarar verme ihtimali vardır. Bireysel olarak gerçekleştirilen bu mesleki faaliyetler sadece meslek erbabına hukuki sorumluluk yükler. Diğer sorumluluk sigortalarından bu anlamda farklı özellik gösteren mesleki sorumluluk sigortası, mesleki faaliyetlerin kişisel sonuçlarına yönelik özellik taşımaktadır.

Poliçe kapsamına mesleki faaliyetlerin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan zararlar yanında, sözleşme bitiminden itibaren 2 yıl içinde ortaya çıkacak zararlar da alınmaktadır. Bazı mesleki faaliyetlerin sonuçlarının ancak belli bir süre sonra ortaya çıkma özelliği göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenleme ile hem meslek erbabı hem de 3.kişiler daha uzun süreli koruma altında kalır.
Ortaya çıkan zararla ilgili açılacak tazminat davaları sonucunda hükmedilecek tazminatın da kapsama alındığı mesleki sorumluluk poliçesi, geniş bir teminat yelpazesi sunmaktadır. Farklı meslek gruplarındaki değişik risklere göre düzenlenen poliçelere ek teminatlar konulması da mümkündür.

Dünyada uzun yıllardır kullanılmakta olan mesleki sorumluluk sigortası son 15-20 senedir ülkemizde de yapılmaktadır. Teminat kapsamı ve prim ödemeleri kişiye ve mesleğe özel olarak düzenlenebilen bu poliçe ile mesleki faaliyetlerinizi daha stressiz yerine getirmeniz ve öngörülemeyen sonuçlara karşı kendinizi maddi anlamda güvenceye almanız mümkündür. Poliçe içeriği ve detayları hakkında bilgi almak için uzman danışmanlarımız ile iletişime geçmeniz veya mail yolu ile bize ulaşmanız yeterli olacaktır.