Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalıyı kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alır.

Ferdi Kaza Sigortası ile teminat altına alınan riskleriniz:

Vefat: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, poliçede belirtilen lehdarlarına ödenen tazminatı içermektedir.
Sürekli Sakatlık: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.

Ölüm ve sürekli tam sakatlık (daimi maluliyet) halinde sigorta bedelinin tamamı ödenir. Sürekli kısmi sakatlık halinde ilişik genel şartlarda yer alan cetveldeki oranlar dahilinde ödeme yapılır. 16 yaşından küçük çocukların ölümü halinde ölüm teminatı cenaze masrafları ile sınırlıdır

İsteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar

Tedavi Masrafları: Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alır.

Gündelik Tazminat: Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir.